Strategiudvikling & Strategisk rådgivning

Strategiudvikling & -rådgivning

STRATEGIUDVIKLING & STRATEGIRÅDGIVNING


Med en målrettet og klart defineret strategi maksimerer en virksomhed/organisation markant sine chancer for kort- og langsigtet succes.


Alt for mange virksomheder og organisationer arbejder uden klart defineret retning og kurs. I bedste fald arbejder de efter gamle forældede strategier, der med stor sandsynlighed står og samler støv på hylderne rundt omkring i organisationen.


Nogle virksomheder har en ganske veldefineret strategi, men den er måske ikke forankret og implementeret i organisationen, og derved bliver det ret tilfældigt, i hvilken retning virksomheden/organisationen udvikler sig i.

Hvilken forskel gør STRATKON?


Ved at inddrage STRATKON i processen sikres en målrettet og effektiv strategiproces, der munder ud i en særdeles operationel strategi. I undgår dermed, at stratgien blot ender med at samle støv på hylden, og øger betragteligt chancen for succes i den kommende periode. Vi sikrer strategien har den nødvendige fokus, og at den bliver kommercielt orienteret, så virksomheden bevarer eller styrker dens markeds- og kunderettede fokus.


Jeg hjælper med til at kigge udefra og ind på virksomheden. Dette i vigtig modsætningen til det jeg ofte oplever, nemlig at virksomheden kigger indefra og ud.Hvad er erfaringsgrundlaget?


Med udgangspunkt i egne erfaringer bistår STRATKON til udvikling og implementering af målrettede og klart definerede strategier, der bliver operationelle og målbare. STRATKON kan stå for hele processen eller blot være med til at planlægge de enkelte steps i processen. Styrken i modellen og processen er, at det er den ansvarlige direktion/ledergruppe, der selv beslutter og prioriterer indsatserne i strategien, og at derved sikres ejerskab i det team, der skal implementere og drive strategien igennem i organisationen i den kommende periode.

Hvad indgår i strategiprocessen?


Med udgangspunkt i virksomhedens vision og mission handler det grundlæggende i processen om

  • at identificere og stadfæste hvor virksomheden befinder sig, og hvordan den markedsmæssige situation ser ud
  • dernæst at kigge indefra og ud og udefra og ind og identificere virksomhedens absolutte styrker og svagheder
  • derefter skal der defineres, hvad er så skal arbejdes med og hvordan
  • slutteligt ender det ud med en uhyre operationel strategi med indsatser, aktiviteter og tilknyttede målepunkter


I processen indgår workshops hvor de involverede interessenter deltager, og hvor der arbejdes intensivt med en eller flere af ovenstående faser.


Der kan være individuelle interviews, mindre surveys o. lign. til at styrke beslutningsgrundlaget. Det hele planlægges og tilrettelægges med udgangspunkt i virksomhedens nuværende situationen og ønsker til strategiprocessen, samt dens ønsker til den rolle virksomheden ønsker STRATKON skal spille.

Hvorfor vælge STRATKON?


Vi ved modellen og processen virker – ganske enkelt! Og vi ved jo alle at den afgørende succesfaktor for en strategi er, at den føres ud i livet og gøres operationel. Og her kommer STRATKON’s egne erfaringer til sin ret, og bidrager væsentlig til at sikre at strategien gøre operationel, og holdes i live over en længere periode.


Dertil kommer, at det ofte kan være en betydelig fordel at have en uvildig sparringspartner til at bistå i strategiprocessen. Det fører ofte til stærkere og bedre prioriterede strategier. Når man sidder i virksomheden og arbejder med udfordringer i hverdagen, kan man godt blive lidt sneblind. Man kan risikere at fokusere på de forkerte problemstillinger, og ikke nødvendigvis have øje for, hvor udfordringerne i virkeligheden ligger.


Det er altid sundt at blive udfordret på en virksomheds egen opfattelse fra ekstern objektiv side, og det leder slutteligt til, at beslutninger og strategier bliver endnu stærkere.Hvordan kan STRATKON indgå?


Der er flere måder, hvorpå STRATKON kan indgå i strategiarbejdet. Det afhænger naturligvis af jeres ønsker, men også hvad der giver mening i virksomhedens nuværende situation. Jeg kan

  • stå for hele processen fra opstart til udarbejdelse af endelig strategi med tilhørende aktivitetslister og tilhørende KPI’er. Herunder at planlægge og gennemføre de nødvendige seminarer for de involverede.
  • deltage i planlægningen af processen, og rådgive omkring form, indhold for anbefalinger til strategiudarbejdelsen og implementering.
  • være sparringspartner på den aktuelle strategi, der kan bidrage til at vurdere, hvorvidt man er på rette kurs, og hvorvidt der er muligheder man overser eller måske endda bør udelukke.


Det behøver naturligvis heller ikke handle om den samlede strategi for virksomheden, som jeg involveres i. Der kan være delelementer og vigtigt strategiske satsninger, der måske har brug for et sæt ekstra uvildige øjne. Opstart i udland, opkøb, nye produktlinjer o. lign. kan være enkelte eksempler på isolerede strategiske satsninger, hvor jeg kan bidrage med udgangspunkt i eget erfaringsgrundlag og strukturerede strategiske tilgang.

Kontakt

Filippavej 1

8270 Højbjerg

Danmark

+45 20 20 95 07

poulvictorjensen

Hvorfor vælge STRATKON?

Jeg har prøvet det selv, og arbejder med modeller og metoder, jeg ved skaber resultater!


Med kant og klarhed!Profil

STRATKON er en

konsulentvirksomhed, der, med udgangspunkt i egne erfaringer, skaber værdi for dig og din virksomhed.


Det har du hørt før!


Jeg har gjort det, og jeg gør det!

Er du på udkig efter vin til firmagaver? Besøg www.pinochar.dk - vine fra Bourgogne og Champagne med personlighed og karakter

© Copyright 2020 - STRATKON. All Rights Reserved. CVR-nr. 39 35 45 43

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætter accepterer du brugen af cookies på denne side.

Godkend